حرف های هیچکسی
چرا هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
چرا هیچکس نگفت اون عاشق هیچکسه
هیچکس رفته بود از هیچکس خبر بیاره ببینه که هیچکس چرا سر قرار نیامده بود دیده بود دوست هیچکس اون هیچکسه اونجاست اما با یک هیچکس دیگه که فکر کنم این جور که هیچکس میگفت اون هیچکس نامزد اون هیچکسه بود ولی بابا هیچکسه مخالف میگه این هیچکس . هیچکس و نداره . من اون هیچکس می شناسم خیلی هیچکس خوبی بود و چون از بچگی هیچکس و نداشت همیشه کارهاش گره میخوره حالا من هیچکس اگر بشه
می خواهم به بابا هیچکسه بگم بابا این هیچکس ما حرف نداره هیچکس خوبی اون هم مثل من هیچکس نداره این خوبه که ادم هیچکس و نداشته باشه که به کارهای هیچکسیش دخالت کن خوب خوبه که ..؟
آدم هر تصمیم هیچکس که بگیره هیچکس نمی تونه در کارش دخالت کنه ../؟
توی شهر هیچکسا هیچکس سر کار نمی ره هیچکس و اذیت نمی کنند هیچکس غصه نداره هیچکس نمی خوابه
توی شهر هیچکسا هیچکس عاشق نمیشه هیچکس منتظر نیست هیچکس در راه نمانده .هیچکس گریه رو بلد نیست .
غروب در شهر هیچکس آ برای هیچکس قشنگ نیست . هیچکس .به کار دیگران دخالت نمیکنه .هیچکس غیبت نمیکنه . هیچکس زیراب هیچکس و نمی زنه هیچکس توی اتوبس سرپا نمی شینه ..؟؟
توی شهر هیچکسا نه غم هست نه شادی هیچکس هیچ حالی رو حس نمیکنه..سردی گرمی .دروغ ریا. عشق .مرگ مصیبت. .......؟؟؟؟/(خوش به حالشون)
هیچکس می گفت عروسی هیچکس درس شده و بابا هیچکسه جواب مثبت داده . می گفت هیچکس دیده که در حال
تدارکات عروسی هیچکسیش بود
میگفت گفته عروسی من کم خرج گفتم چرا گفته چون ..؟
هیچکس غذا نمی خوره .هیچکس صندلی نمی خواه هیچکس میوه و شیرینی دوست نداره
هیچکس اب نمی خواهدخوبه هیچکس از جهت به خرج نمی افته .
اما بازم ناراحت بود . هیچکس چرا میگفت آخ چرا نباید هیچکس نیا عروسی من چرا نباید روز عروسیم عرق در نور شادی نباشم .
من بهش گفتم بابا خدا رو شکر کن تو شهر هیچکسا هیچکس با هیچکس عروسی نمیکنه حال هیچکسه بهت اره گفته عروسی هیچکسیت رو خراب نکن دست هیچکس رو بگیر برو ماه عسل ...
در فکر فرو رفتو دست هیچکسه رو گرفت که بره بدون خدا حافظی
اما هیچکس ماشین نداشت
هیچکس نبود که کلید بهش بده
هیچکس در پمپ بنزین نبود
هیچکس در شهر نبود آخه اینجا شهر هیچکسا
هیچکس دید هیچکس به دادش نمی رسه دست زنش که در دستش بود بسوی سد نزدیک شهر هیچکس آ دوید طوری که هیچکس بهش نرسید در یک ان هیچکس و زنش هیچکسه به آب پریدن در آب غرق شده بودن وهیچکس به دادش نرسید
آخه اینجا شهر هیچکس آ
هیچکس نیست که...؟این هم خیلی بده
هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
پس همیشه فکر کن در شهر هیچکس ا زندگی میکنی و خودت کار های و تصمیمات تو بگیر چون
هیچکس مثل خودت نمیشه
هیچکس برای هیچکس خوبی نمی خواهد جز خانواده هیچکس


 

این هم یک تکس هیچکسی ..!!!
هیچکس باهات . هیچکس دوست داره .هیچکس عاشقته. هیچکس برات میمیره. هیچکس برات می مونه
این هیچکس کیه .
خوب منم هیچکس ....؟؟؟؟

پا وبلاکیها
نوشته شده بدست هیچکس

 

جمعه هشتم 6 1387
هزار ترفند شیطان در کار های رزمره انسا ن ها
شیطان بیدار است تو چطور ...../؟
خوابی یا بیدار .............؟؟


به دوستات سلام نکن
دوستاتو هی ضایع کن
هی تکس خالی برای دوستات بفرست توی موبایل .وبلاکش مطالبش ....؟
نویس مطالب زیبا بود بنویس خیلی بد بود .
هی ساعت چهار نصف شب به دوستات زنگ بزن قطع کن برو در خانشان بزن در برو
توی عروسی دوست بیکار نباش . بعد از جاسوسی در مورد خانواده عروسی یا داماد هی توی کوچه نقطه
منفیشان را بگو برای دیگران دو سه تای هم بزار روش ابدارش کن ...؟؟
توی جیب دادش بزرکتر اگر باهاش لجی یک نخ سیگار بزار بد به بابا و مامانت گذارزشو بده کارش تمامه
اگر در آخ خودت در خانه زیاد مورد توجه قرار نمی گیری صبح ها که میخوای ساعت هفت بری بیرون حالا دانشگاه یا مدرسه هرچی .. موقع صبحانه لیوان شیرت بریز روی میز یا لباست مانده بیشتر چی مامانت عصبی میکنه متغیر اینو به عهده خودتون میزارم .لیوان چای رو هم بشکنی بد نیست خوب جواب میده یا
موقع بیرون رفتن در رو محکم بزن تا تمام اپارتمان بدانند داری میری
به بقال سر کوچه بگی که به مهدی  (خدمات کامپیوتری سر کوچه رو میگم )حوش حساب نیست بهش نسینه نده پولت رو نمیده
در دانشگاه یا مدرسه یا اداره یا هرجای دیگه زیر راب دوستان نزدیکته بزن دوستان نزدیک بهتر چون خیلی لجشان میکیره مخصوصا اونای که بهشون مدیونی چه حالی میده
بگو که از ریس یک اماری داری میدونی که سه تا زن داره اینهم از ریستون
رو روی زمین بریزید و سریعا به مسول مربوط گزارشش بدید . اینهم از خدماتی ها
بچه تاسیسات تو اینجوری میشه اذیت کرد پایه های میز و صندلی رو شکست .توی قفل ها کبریت یا
ادماس یا قیر رد کنید .

اگر در دانشگاه یا اداره یا مدرسه از کامپوتر عموعی استفاده میکنید سریعا در شاخه سیستم سی و دو یک فایل اساسی ویندوز رو تخربی کن اینهم از مسول کلمپوتر ها
خوب حالا داری برمیکردی توی ماشین جوری بنشین که بقل دستیهات کلافه شن و هی بهت نگاه کنن وهی زیر لب چیزی بگن توهم اصلا به روی خودت نیار و با موبایلت اهنگهای که اعصاب خورد میکنه رو با صدای بلند گوش بده مخصوصا سن بالاها از این اهنگ جدید خوششان نمی اید ...
موقه کرایه دراوردن با ارنجت محکم بکوب به زیر چانه بقال دستی و پائین شلوار تر تمیز و کفش اون یکی بقل دستی تو کثیف کن با زیر کفشت اینهم از هم مسیرات
صد مرت مانده به ایسگاه بگو پیاده میشی بد که نگه داشت بگو شرمنده جلوتره اینهم از راننده
موقع برگشت دوستانت سر کوچه جمعن یا روی یک پله نشستن به روی خودت نیار رد شو برو
توی عروسیت نزدیکترین دوستاتو دعوت نکن اصلا تحویلشان نگیر بابا تو دیگه بزرگ شدی دوست مال بچهگی هاست ....؟؟/
شب که رسیدی خونه هی از دست پخت مادرت ایراد بگیر که چرا پیازه ریختی یا نمک زدی یا ابکی هی دیگه خودت بهتر میدونی و اگر هم خدای نکرده خواهرت به مادرت کمک کرده بود در غذا بختن اگر باموبایل یا تلفن بی سیم با دوستانش حرف میزده
همه رو بی انداز گردن خواهرت (برای پسرها)و اگر هم خرید غذای اون شب از دادشت بود بگو مشکل از توست با این خردیت (برای دخترها) و بد موقع که بابات خوابید صدای ضبط یا تلویزون رو زیاد کن که بیدار شه ...
این روز هم تمام شد روز بد هم همین کار رو با درجه بیشتر کن


منبع : درس های از شیطان
نویسنده : شیطان بزرک شطی جون
بچه ها تو رو خدا اینارو جدی نگیرید به طنز اوردم کمی وقت بگذرونیم و به زندگی نگاه شیطانی داشته
باشیموگرنه از پدر و مادر خواهر و برادر و دوستان و فامیلو و همسایه و هم محلی هم شهری هم وطنی
بازم عزیز تر باز خودش
من کوچک تمام ایرانیان در هر کوجای ایران زمین گفتم آخر هفتس یکمی وقت بگذرونیم

شاد باشید و به یکدیگر احترام بگذارید که فقط خوبی میمونه ....

اخر هفته خوبی رو براتون آروز می کنم

بدرود 

 

 

دسته ها : جوک و طنز
پنج شنبه هفتم 6 1387

از بی؟؟؟

امروز هم کسی اگر صدایم کرد
بگو خانه نیست
می خواهم به ان پرنده مرده ان گل پژمرده
می خواهم بخودم بیندیشم
گاهی اوقات مجبورم
حقیقتی را پس گریه های بی وقفه ام پنهان کنم
برای من همین خوب است
؟

دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387

دارد
باران می آید
باران دارد به خاطر سنگ مزار من و
عریانی گریه های تو می بارد .
دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
ما اشتباه میکنیم
که از چراغ انتظار شکیتن شب داریم شب
شب .... سر انجام خودش می شکند
دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
وقتی که دور از همگان
بخواهی خواب عزیزت را برای آینه و آب تعبیر کنی
معلوم است که سکوت علامت آرامش نیست
آسود باش
حالم خوبه فقط در حیرتم
دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
خواب آرامش آسمان و دیدم
پس چرا نیامدی
پس چرا باران آمد و تو نیامدی !

صبوری ستاره بی سرانجام است

دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
سلام
عکس در مطلب

اگه عکسی که می خوایین بزارین تو مطلبتون از تبیان باشه باید روش راست کلیک کنید بعد
propertise
و بعد چیزی رو جلوی url نو شته شده رو کپی کنید حالا تو کجا.الان میگم
وقتی دارین مطلب ثبت می کنین یه قشمت تو همون جاهایی که رنگ مطلب و .. اینارو انتخاب میکنین یه قسمت داره به نام
url
که همون url عکسو که تو بالا گفتم کپی می کنیند و اینجا میزارین.
اگه هم که عکس بخواهین از اینترنت بزارین فقط بچه هایی که با اینترنت وصل شده باش می تونن ببین که باید عکسو آپلود کنید
پس راحت تره که از همین تبیان برای مطالبتون عکس بزارین
پس قرار شد اول یک عکس که از تبیان خوشتون امد روش راست کلید کنید بد از
ط Properties. url
ط http://img.tebyan.net/big/1387/04/13510397399236200311691611342328749369.jpg
اطلن این ادرس بالا رو کپی کنید از سایت تبیان میشه بهرام رادان با علمه عاشورا قشنگه اینو کپی کن تا یاد بگیری بعد خودت از تبیان لینک پیدا کن
خوب حال بیشتر کار رو کردیم خوب اگر در مراحل قبل که به ایترنت وصل شده باشی روی گزنیه
عکس کلیک کرده باشی به بار نشسته باشه مشگلی نیست الان ادرس عکس و داریم در جای که ایجاد مطلب جدید یا ایجاد نوشته عکس درختی هست که وقتی روش کلیک میکنی صفحه جدیدی باز میشه
که توی همان صفحه هم ادرسی که کپی کردیم در کادر اول گزنیه
url
کپی میکنیم کار. رو تمام شده حس کنید عکس در کادر پایین دیده میشه فقط اندازه عکس روی گوشه های عکس کلیک کنید تا فلاش جهتی نمایان شوند حالا هرچقدر که دلت میخواهد اندازه رو تعقیر بدهید
خوب تمام است حالا فقط قبل از( اینسرت ) گزینه که برای نگاه کردن به صفحه است را فعال کنید ببین عکس کجای صفحه است که جابجایش مثل متن است
گزینه که روش ذره بین داره رو
فعال کنید
اگر عگس خوبه که گزنیه انیسرت رو از پاین صفحه می زنیم
الان تاز این متن که کپی پیست می کنیم عکس اومده در کادر که همیشه باهاش متن رو ثبت میکردیم
مثل متن کارش فقط اون متن کپی میکنی
ولی برای عکس آدرس اینرنتی احتیاج است که اونم از روی عکس میگیریم
حالا کار تمام است اگر مطالبی می خواهی اضافه کن و پست وبیاد خدا به تبیان ارسال کن
خوب حال یک حرفی است لینک و لینک دادن
اینو اگر باهاش حال میکنی
روی گزینه لینک کلید کن

 

 

دسته ها : اموزش
پنج شنبه هفتم 6 1387
روش لینک دادن

خوب اینهم مثل عکس ولی دو روش داره
اول لینکی که درست میکنی خود ادرس اینترنتی باشه
مثل :
http://img.tebyan.net/big/1387/03/4742184811747164119143199109177272167.jpg
وقتی روش میرم نشانه موس به حالت دست میشه یعنی اگر کلیک کنی به این ادرس میری
خوب حالا اینو بگم تا اون یکی
برای این کار ابتداد مثل عکس ادرسو در می اریم

ط Properties. url
http://img.tebyan.net/big/1387/03/4742184811747164119143199109177272167.jpg
خوب حالا در کادر ایجاد مطلب کپی کنید و بعد مارکش کنید وقتی که مارکش میکنی کزینه لینک تازه روشن میشه مثله یک پاپیون مییمونه اگر متوجه نشدی دو سه بار نوشته رو مارک کنید مشخص میشه روش هم که بری حتما کزینه لینک ظاهر می شه پس نوشته رو مارک کن حالا گزینه کینک و بزن ادرسو در کادر اوا کپی کن فقط قسمتی که از نوشته میخواهید لینک دار بشه مارک کنید همه مطلب نه
اونهم مثل عکس کادر اولش
ط url
حالا ادرس رو اینجا کلیک کن
خوب کار تمام گزینه اینسرت رو بزن ادرس به رنگ ابی میشه یعنی کارت بیست بابا....؟
خوب حالا اگر بخواهی ببینی درسته روی گزینه ذره بین دار کلیک کن بعد در کادر که ظاهر میشه
بروی آدرس برو میبینی که اماده لینک دادن است
قسمت دوم هم مث اینه
فقط فرقش با بالای اینه که بالی آدرسو لینک دار میکنی
ولی این با نوشته رو این جالب تره تا آدرس . زیاد توی اینترنت از این گزینه ها دیدی
کلیک کن . اینجا.ادامه مطالب ...........؟
زیادنند برای این روش مثلا شما میخواهی با این گزینه لینک بدهی
ادامه مطلب
خوب ادامه مطلب توی کادر ایجاد مطلب مینویسیم مارکش میکنیم حالا کزینه لینک و فعال میکنیم
در کادری که باز میشه
ادرس عکس یا صفحه که میخواهیم لینک بدهیم را در
ط url
کپی مکنیم و تائید میکنیم میبینید که ادامه مطلب که مارک کرده بودیم آبی میشه
به همین سادگی ...
خسته نباشی .بدرود

دسته ها : اموزش
پنج شنبه هفتم 6 1387

بهرام رادان در فیلم بی پولی

برای عکسهای بیشتر

تقدیم به تمام تبیان نت ها

بدرود  

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ششم 6 1387

 محمد رضا فروتن

فیلم حس پنهان  

بازیگران: محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، نیوشا ضیغمی و حامد بهداد

برای عکس و گزارش بیشتر کلیک کن  

چهارشنبه ششم 6 1387

 

 

وداع با خسرو شکیبای 

سری به اینجا بزن  عکس ها و گزارش  

 http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=70773

چهارشنبه ششم 6 1387

خاطرهای موندم زنده کن
دنیا مو با شادی سر کن
پرنده های مونده رو رها کن
غم و سر کن آینه رو پاک کن

دسته ها : شعر
چهارشنبه ششم 6 1387

به طوایف رفتم .به هرم رهم نداند

تو ...؟؟؟

تو؟؟؟؟

بیرون چه کردی که درون خانه آیی

به قما.... رفتم همه پاک باز دیدم

چون به سومه رسیدم همه زاهد و ریا حین گردینند

ناگهان

یکی ز در در امد

که ای.....

تو ازان مایی

دسته ها : شعر - اگر نظر ندین
چهارشنبه ششم 6 1387

افاق آگر دیده ام
خوبان بسیار دیده ام
اما تو چیز دیگری

افاق آگر دیده ام
خوبان بسیار دیده ام
اما تو چیز دیگری

افاق آگر دیده ام
خوبان بسیار دیده ام
اما تو چیز دیگری

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه ششم 6 1387

بودن با هر بی چارگی که باشه بهتر از هرگز نبودن است
یاد نره من با ابن جمله یک نفر نجات ...؟؟؟؟؟؟؟؟می دانم سبزهای را بکنم خواهم مرد

دسته ها : اگر نظر ندین
چهارشنبه ششم 6 1387

بسوی هردر رفتم بست ؟

بسوی هرکس رفتم کریست سخت

نمی دانم کیست که راهم رابست .نمی دانم !

ای کاش من آن بودم که فکر میکردی .ای کاش !

دریغا زگیتی برای دوست داشتن امده ا یم. دریغا !

اما زخود بی زاریم ار هرکه گویه که کس دوست دارم . اما.!!!!؟؟؟

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه ششم 6 1387
شدنی می شود
آمدنی می آید
رفتنی میرود
غصه بجا می ماند

شدنی می شود
آمدنی می آید
رفتنی میرود
غصه بجا می ماند

شدنی می شود
آمدنی می آید
رفتنی میرود
غصه بجا می ماند

دسته ها : شعر
چهارشنبه ششم 6 1387
ای عشق همه بهانه از توست
من خاموش این ترانه از توست


چه خوب بود اگر متوانستم پرواز کنم
اگر متوانستم بفهم آخر چرا باید قلبهای یکدیگر را آزار دهیم
در حالیکه می دانیم بجز خوبی چیزی برای ما نمی ماندو اخر به خاک وخاکستر تبدیل می شویم
پس ای انسانها در خواهیم یافت که باید دوستی کرد و دوست داشت .....؟

دسته ها : شعر
چهارشنبه ششم 6 1387

!.....

!.......

!.........

!...........

کجا کجا ؟

این پله ها میرسه به پشت بوم . . .

بچه نشی از دوری من بری خود کشی کنی !...

 

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387

رادیات قلب من از عشق تو آمد به جوش گر نداری باورم ، بنگر به حال آمپرم !

 

 


 

رفاقت ماجراست و جدایی یک قانون پس به این ماجرا دل نبند چون قانون همیشه اجرا میشه !

 

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387

تو هزاران آرزو داری و من یه آرزو که اون هم رسیدن تو به آرزوهاته

 


اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه؟ . . . . دیدی اشتباه کردی دوست داشتن حرف نیست یه زندگیه اما زندگی...

 

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387

وقتی تو رو دیدم کارگردان قلبم گفت: نور, صدا, حرکت و من برای بدست آوردنت چه نقش ها که بازی نکردم...

 

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
به یاد آشنایان آشنا باش، به پیمانی که بستی با وفا باش، که یاد تو همیشه خاطر ماست، تو هم هر جا که هستی یاد ما باش....
 

تازه فهمیدم قلب هیچ کس تو دنیا واسه من نمی تپه حتی قلب خودم چون اون هم برای تو می تپه . . ..
دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387

عشق قصه ای نیست که با یکی بود یکی نبود آغاز بشه عشق کلاغی بود که هرگز به خونه اش نرسید .

 


 

میدونی فرق تو با پروانه چیه؟ . . . . پروانه از قشنگی اسیر میشه ولی تو با قشنگیت اسیر میکنی...

 

دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387

عجب
ع  ج  ب
عجب   یار   وفادار   یست   دنیا
عجب    دریا    توفانی    ست    دنیا
عجب     خواب     پریشانی     ست     دنیا
عجب      آشفته      بازار       یست       دنیا
عجب       بیهوده      تکرار       یست       دنیا
عجب        فرسوده        دیوار         یست         دنیا
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

میشود اینجا بنیشنم 2


می شود اینجا
گوشه ی همین گلیم کهنه بنیشنم
مسافرم
تازه از راه رسیده ام
پیشانی شکسته ام نشان می دهد
خسته ام نای ندارم
در راه مانده ام
من راه خونه خویش را گم کرده ام
کمک کنید
حقیقت و پیدا کنم
عجیب است . عجیب است
بعد از این همه سال تازه من گم شده ام
عجیباستعجیباستعجیباست.....................؟؟؟؟

دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
می گویم نمی شود یک شب بخواب و
صبح زود
یکی بیاید و بگوید
هر چه بود تمام شد به خدا ...........؟؟؟
دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
وقتی تو رفتی واسه ما روز عزا بود
تو ماتمی که گریه هاش چه بی صدا بود
وقتی تو رفتی نفس نداشتی
راه گریز از قفس نداشتی
مرگ تو اما اغاز ما بود
آغاز خط پراوز ما بود

تقدیم به کسانی که مادرشان در کنارشان نیست

دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
همیشه کمی بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
ظلمتی مانند نادانی وجود ندارد
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
طمع به همه چیز . یعنی از دست دادن همه چیز
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
وقتی غذا از آسمان می بارد گدا ظرف و قاشق ندارد
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
دوست خوبت را با هر دو دستت نگاهدار
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باش یا خاموش باش
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
یک دروغ تبدیل به راست میشود وقتی که انسان باورش کند
پس زود باور نباش
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
یک دوست دروغین بدتراز یک دشمن خونی است
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
کسی در منه که غمگینه همیشه
دلی که تنها باشه جز این نمی شه
ه
دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387


تشنه ام. تشنه ام
لب هایم خشک وسرد
بدنم گرم وخیس و لرزان
انگار بازم خواب بد دیدام

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
عاقل عفو میکند احمق فراموش
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
دلم می خواست کسی در حوالی احوال من نبود
دسته ها : اگر نظر ندین
سه شنبه پنجم 6 1387
برای چیدن گل سرخ . نه اره بیارید نه تبر
سر انگشت ساده ی همان ستاره بی اسمانم .....بس
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
می گویند باران می اید
اما من نمی بینم
زیر چتری از تردید می گذرم
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

میان این همه گورستان هم نشانی از مرگ پیدا نمیکنم ....این سنگ قبر ها هم دارند
زندگیشان راد میکنند.

 

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

سادگی را من از نهان یک ستاره اموختم
پیش از طلوع شکوفه بود شاید
با یاد یک بعد از ظهر قدیمی
ان قدر ترانه خواندم تا تمام کبوتران جهان عاشق شدن
د
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

نان از سفره و کلمه از کتاب
چراغ از خانه و شکوفه از انار
اب از پیاله و پراونه از پسین
ترانه از کودکی و تبسم از لبمانمان گرفته اید
با رویاهامان چه می کنید

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

می ترسم
مضطربم
و با ان که می ترسم و مضطربم
باز با تو تا اخر دنیا هستم .....
برایت آب آوردهام
تنشنه نیستی ؟
خسته ام
رهی را
می ایی همسفرم شوی

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
رابطه از سنگ تا ستاره یکی ست
دستی در ستاره و پایی به سنگ
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
تا زنده ایم . نگرانیم .وقتی هم که می میریم
باز چشمهامان یک سو را می نگرند ......؟
دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

می خواهم تنها بمانم
در اتاق را اهسته ببند
شب پیش خواب باران وپاییزی نیامده را دیدم
انگار تعبیر تمام رفتن ها
بازگشت به زادرود شقایق است

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387

همه ی زخم ها
شفا می یابند
همه ی آرزوها
براورده می شوند
همه ی رویا ها
به راه خواهند امد
دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
 می شود این جا 
 گوشه ی همین تخت شکسته بنیشنم 
 خسته ام 
 مسافرم 
 در راه مانده ام 
 در مانده و بیمارم 
 خدای هست 
 ناظر بر کارتان 
 اجری و زجری 
 دارد کارتان 
 خدای من 
 خدای مهربانی. عظمت. شکوه .روشنی . پاکی . بزرگی . دانایی 
 راستی تو چه داری از خدای من 
 فکر کن . بازم فکر کن 
 فکر کنم هیچ ................................؟؟؟؟؟؟ 
دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387

قفل معما شده ام
کلید ان بدست کیست
ای که مرا نوشتی
نخوانده ماندنم ز چیست

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
همیشه با تو
با تو بوده ام

همیشه و در همه جا

باتو نفس کشیده ام
با چشمان تو دیده ام

مرا از تو گریزی نیست

چنان که جسم را از روح

وزمین را از آسمان

و درخت را از آفتاب

تودلیل حیات من بودی و هستی
پاسخ من به آغاز و پایان زندگی این است

همیشه با تو

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387

 خداواندا مرا در ظلم و تاریکی بسوزان
ولی نامرد را از من جدا کن
به هرجا میروم من کسی نمبینم
خدایا ناکسان را مبتلا کن

نمی خواهم در این دنیا بمانم
خداوندا توراه چاره باز کن

خداوندا در این دنیا که نامرد از سرو پا تور میسازد
خداوندا تو نامرد را سر از پا جدا کن

..........................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقدیم به غرق گناه

 

 

 

 

 

دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه چهارم 6 1387

قفل تنهای من
یه روز اخر وامیشه
اگر از اینجا برم
کلیدش پیدا می شه

دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه چهارم 6 1387
مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبار آلود ودور
یاخزانی از فریاد و شور

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
می نویسم می نویسم از تو تا تن کاغذ من جا دارد
دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه چهارم 6 1387

رد شو از آوار برگ
رد شو از فصل تگرگ
ردشو از این زمهریر
ردشو از دیوار مرگ

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387

چه با شکوهه کودکی
زندگی عروسکی
خنده های یواشکی
گریه های دروغکی

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
من مردابی بودم
بی موج و راکت
که سنگ کلامت
در من موج انداخت
دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
شبح اسکلت
منها کنید همه ی سنگها رو از یک کوه
از ان کوه .چه میماند
هیچ ! جز شبح اسکلت یک اندوه
من کوه بودم .....دریغ !
منها کردن از من هرچه سنگ در من بود
پذیرا باشید از من
این عمر نا تمام را
بعنوان شبح اسکلت یک سرود
دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
نام نیکی گر بماند ز آدمی
به کز او ماند سرای زرنگاری

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
ما به محکوم به زندگی هستیم
تا شاهد مرگ اروزه های خویش باشیم
دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387

پیغامهای گوشیهای NOKIA و رفع اشکال آنها
temporary over-load. Continue :

با این پیغام احتمالا موقع گرفتن عکس مواجه شوید.
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
1- خاموش روشن کردن گوشی
2- خالی کردن فایلهای tmp از MMC (با برنامه Extended File Manager میتونید این کار رو انجام بدید )
3- خالی کردن ram گوشی ( برای اینکار کلید meno را بزنید و نگه دارید و با زدن کلید c برنامه های را که احتیاج ندارین ببندین )
* روشی که نتیجه داده: خالی شدن باطری گوشی تا اینکه خود گوشی اتوماتیک خاموش شود، بعد از ساعاتی گوشی را به شازژ بزنید و پس از شارژ روشن کنید.

App Closed main :

این یک پیغام کلی است و پیگیری این پیغام کار آسونی نیست.
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
1- پاک کردن آخرین برنامههای ریخته شده روی گوشی
2- مستر ریست گوشی

App. Closed sSaverdaemon :

اخطاری است برای اسکرین سیوری که خوب کار نمیکند، برنامه اسکرین سیور خودتونو پاک کنید.

App..Closed.ACN LIST :

اخطاری است که به دلایل زیر پیش مییاد:
1.ایجاد مشکل در نرم افزار
2. ناهمخوانی نرم افزار با سخت افزار گوشی
3. اجرای همزمان چندین برنامه

App.Closed mailnit :

این پیغام زمانی ظاهر میشود که در مموری کارت مشکل پیش بیاد، در این حالت مموری کارت باید فرمت بشه.

App. Closed ncnlist :

وقتی messege میاد بجای زنگ زدن این erorr مشاهده میشه .
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
3- پاک کردن آخرین برنامههای نصب شده.
4- غیر فعال کردن Receive Report در بخش Text Message
5- پاک کردن پیغامهایی که بصورت فونت فارسی در گوشی ذخیره شدند
6- مستر ریست گوشی

System Error :

پیغام مربوط به سیستم گوشی هست. مشکلات زیادی باعث ایجاد این error میشه1 :- وصل کردن مموری کارت گوشی دیگه که روش برنامه نصب هست -2کامل نصب نشدن یک برنامه که در روت گوشی نصب شده -3 مستر ریست کردن گوشی قبل از فرمت کردن مموری کارت و...
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
1- مستر ریست گوشی

phone will be restarted :

این پیغام وقتی میاد که شما برنامه های زیادی رو لود کرده باشین

General :Alredy in use :

اینError هنگام پاک کردن مسیج و یا فایلی دیده شده.
پیشنهاد برای رفع این مشکل :
فایلی توی فولدر Message بصورت Hidden شده که اگر از Hidden بودن خارجش کنید درست میشه. برای اینکار از برنامه SeleQ استفاده کنید.

Memmory Card Corrupted :

این مشکل زمانی ایجاد میشود که مموری کارت خوب فرمت نشده و یا در حین فرمت با مشکل دیگهای روبرو شده، برای مثال خود من وقتی یکبار مموری کارت روفرمت می کردم، وقتی وسطهای کار Cancel کردم - این پیغام را برای من میداد. دوباره فرمت کردم و درست، شما هم سعی کنید دوباره فرمت کنید و اگه نشد با کارت ریدر فرمت کنید.

there is nothing good palying :

زمانی با این پیغام مواجه میشویم که از برنامة mum sms و یا برنامههای مشابهی که برای sms هست استفاده میکنیم. این برنامهها smsها رو مخفی میکنه - اگه شما این برنامه رو پاک کنید از این مشکل هم راحت می شوید.

Phone Startup Failed.Contact the retailer :

این پیغام موقعی ظاهر میشود که بعلت ریستارت نادرست و یا نصب یک برنامه مخرب فایل startup گوشی پاک شده باشه
برای حل این مشکل سیم کارت ومموری کارت را درآورده و دوباره جا بزنید، اگه درست نشد مستر ریست کنید. در صورتیکه با فلش هم درست نشود نیاز به سرویس در یک نمایندگی است و احتمال مشکل سخت افزاری دارد.

close all application :

هنگام نصب برنامه و یا ... رخ میدهد. گوشی را خاموش کرده و پس از روشن کردن دوباره سعی نمایید

unable to install comitable with series 60 support version 0.00 :

معمولا برای گوشی های غیراز سری 60 به هنگام نصب برنامه ایجاد میشود ولی گاهی در گوشی هایی که مربوط به سری 60 هم هستند دیده میشود. برای اینکار بهتر است گوشی را مستر ریست کنید.

select access point (no data) :

علت اون پیغام اینکه یکی از برنامه های موجود در گوشی شما در خواست دسترسی به اینترنت میکنه اون میتونه یک برنامه آنتی ویروس یا هر برنامه دیگری باشه. اونها رو غیر فعال کنید

گوشی فقط عدد تایپ میکنه :

پیشنهاد برای رفع این مشکل :
1- دکمه مربع را بگیرید و نگه دارید تا حروف تایپ بشه
2- تعریف کردن کاری برای دکمه مربع درگوشی ( مانند برنامههای چراغ قوه (power torch ) و ... )

ساعت گوشی عقب وجلو میشه:

پیشنهاد برای رفع این مشکل :
به قسمت تنظیم زمان می روید و GMT offset را روی 03:30+ تنظیم می کنید به محض تغییر دادن offset از شما سوال می کند که
update date and time of the phone? شما No را انتخاب کنید

آمدن صدای موزیک از گوشی هنگام استفاده از هندزفری :

این مشکل روی گوشیهای 3650 میباشد - راه حلی غیر علمی دارد به این صورت که خیلی آروم فیش هندز فری رو تا نصفه داخل گوشی فرو کنید بعد که صدا داخل اسپیکر ها شد فیش رو آروم تا ته فرو کنید

گوشی مدام پیغام خطای با علامت ! را نشان می دهد.

احتمالا Error مربوط به برنامه Mini Gps باشه که تنظیم شده روی Event Alarm و یا یه برنامه مثل( screen saver ) که بعد از هر 20-30 ثانیه میخواد فعال شه و چون نمیتونه ارور میده

موبایل پیغامهایی مثل رسیدن پیام کوتاه (مَسیج) و تلفنهایی که جواب نداده شده (میس کال) را نمایش نمی دهد:

در قسمت log گوشی منوی چپ را بزنید و سپس در قسمت اپشن گوشی در قسمت log duration به جای گزینه no log یا 1 روز یا 10 یا 30 را انتخاب کنید!

کم شدن صدا هنگام صحبت در 6600 :

برنامة Callcheater را غیر فعال کنید و یا کلاً پاک کنید

پس از خاموش کردن گوشی روشن نمی شود :

این مورد در موارد زیادی اتفاق میافتد. در حالت شایع وقتی sms ها در حالت Sending در Outbox باقی بمانند و گوشی خاموش شود، دیگه روشن نمیشه.
بهتره در درجة اول مموری کارت رو درآورده و گوشی رو روشن کنید اگه درست نشد مستر ریست کنید و بعد گوشی رو فرمت.

مشکل 6600 که ساعتش خود به خود عوض میشه ممکن هست از قسمت auto time update باشه.اگر اون فعال باشه این مشکل پیش می آید

موزیک روشن شدن گوشی نوکیا 6600 قطع و وصل میشه :

در حالت Safe Mode این مشکل بوجود نمیاد. این مشکل مربوط به مموری کارت میباشد و ربطى هم به Firmware نداره. بهتره نرم افزار هاى Autorun رو حذف کنید. کسانی هم که پین کد وارد گوشی کردند اگه مدتی پس از درخواست پین کد و وارد کدن اون فاصله بذارند مشکل حل میشود.

دریافت نکردن sms :

اگه برنامهای درباره sms دارید پاک کنید. به تنظیمات message مراجعه کنید و شماره مرکز sms رو چک کنید. در صورتی که با اینکارها درست نشد مستر یست و غیر از اون مراجعه به مخابرات.

جایگزینی صدای زنگ اصلی گوشی 3230 بجای زنگ انتخابی :

با تعویض سیمکارت درست شده

ذخیره نشدن عکسهای گرفته شده توسط گوشی، وارد نشدن به گالری ، نمایش داده نشدن عکسها در گوشی :

فقط مستر ریست

قطع شدن تماسها و دادن miss Call به آنها :

این ایراد از مخابرات میباشد و از گوشی شما مشکلی ندارد.

ویبره موبایل کار نمیکند :

مشکل سخت افزاری و یا مکانیکی است، ضربه های کوچکی به گوشی وارد کنید.

دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387

چند کد مخفی برای اجرای یک فرمان در گوشی
اند.

شماره ها رو از این جهت (<---) وارد کنید.
شماره تلفن مورد نظر*21** = انتقال مکالمه تلفنی از تلفن همراه به تلفن ثابت
*43#* = فعال کردن پشت خطی
7370* = ریست کردن ( پاک کردن) تنظیمات نرم افزاری گوشی
#شماره مورد نظری که تلفن به آن منتقل میشود*61** = در صوت عدم پاسخگویی از جانب شما ، شماره منتقل میشود
#62#* = در صورتی که شما در دسترس نباشید (خارج از محدوده باشید) شماره منتقل میشود

دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387

کدهای مخفی گوشی های نوکیا
قصد داریم شما را با تعداد زیادی کد مخفی گوشی نوکیا آشنا کنیم. بسیاری از دوستان این کد هارا درخواست کرده بودند و ما نیز تعداد زیادی از آن ها را جمع آوری کرده ایم. هر کارخانه سازنده گوشی های تلفن همراه کدهایی را برای دریافت اطلاعات یا تنظیمات گوشی در نظر گرفته است. قابل ذکر است که بعضی از این کدها مربوط به تنظیمات حساس گوشی می باشد. پس در اجرای آنها دقت بکنید.

#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد

#92702689#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.

#3370*
با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت ؛ بر روی گوشی نوکیا 3310 آزمایش شد و عمل کرد)

#3370#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.

#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.

#0000#* و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30#*
شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.

#67705646#*
در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکه را حذف میکند IR-TCI

#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.

#746025625#*
نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.

#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345میباشد. ترفندستان.کام

#7780#*
RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)

#7370#*
فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)

روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:
اگر پسوورد ( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند ( مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگر پسوورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.

#43#*
کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.

#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

#شماره*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.

#شماره*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.

#شماره*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )

اینترنت
کدهای مخفی سامسونگ
کدهای مخفی سامسونگ
1- #06#*
نمایش سریل نامبر گوشی(IMEI)


2- #9999#*
نمایش ورژن گوشی


3- 229#*#8999*
وضعیت باطری(دما ، ظرفیت ،ولتاژ)


4- 246#*#8999*
وضعیت برنامه


5- 289#*#8999*
تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی


6- 324#*#8999*
Debug Screen


7- 367#*#8999*
Watchdog (رمز گوشی)

8- 427#*#8999*
Trance Watchdog (پیدا کردن رمز گوشی)


9- 523#*#8999*
تغییر میزان کنتراست صفحه نمایش (تنها در ورژن G60L01W)


10- 636#*#8999*
وضعیت حافظه


11- 746#*#8999*
حجم فایل سیم کارت


12- 778#*#8999*
اطلاعات سیم کارت


13- 289#*#8999*
تست رینگ تون


14- 947#*#8999*
ریست گوشی در مواقع خواص


15- 842#*#8999*
تست ویبراتور


توجه: اگر کد های بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای عدد *8999 عدد 0 را جایگزین کنید.برای مثال کد 947#*#8999* تبدیل به #0947#* میشود.

دیگه شرمنده اگر درست نبود.
یکشنبه 27/5/1387-17:12

اینترنت
فوت و فن گوشی های سونی اریکسون
در صورتی که گوشی شما سونی اریکسون و به خصوص مدل K700 و K700i است این ترفند کاملا مخصوص شماست ، چرا که با خواندن این ترفند ، فوت و فن های بسیاری را پیرامون کار با گوشی و همچنین چندین کد مخفی برای استفاده را خواهید آموخت. به این نکته دقت کنید که این کدها و ترفندها سرعت شما را هنگام کار با گوشی بسیار بالا میبرد.

ابتدا به این نکات دقت کنید:
علامت > به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت چپ
علامت < به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت راست
به ترتیب از سمت چپ به راست کدها را وارد کنید:

دسترسی به Service menu
*>*>>*<

ورژن فیرم ویر ( سیستم عامل ) گوشی را نشان می دهد.
11*>*>>*<

نمایش سریال نامبر گوشی
#06#*

برای اینکه سریع حالت بی صدا ( silent ) گوشی را فعال یا غیر فعال کنید باید کلید c را فشار داده و نگه دارید.

با فشردن هر حرفی بر روی صفحه گوشی و نگه داشتن آن شما وارد Address Book گوشی شده و لیست نامهائی که با آن حرف شروع می شوند را خواهید دید. برای مثال با نگه داشتن دگمه شماره 5 گوشی ، شما وارد آدرس بوک گوشی شده و لیست تمام نامهائی را که با حرف j شروع می شوند را خواهید دید.

در حالت دوربین:
دگمه 1 : انتخاب رزولوشن عکس
دگمه 2 : انتخاب حالت عکس برداری در شب
دگمه 3 : انتخاب حالت جلوه های ویژه
دگمه 4 : انتخاب حالت self timer برای عکاسی با تاخیر
دگمه 5 : انتخاب فلاش
دگمه بالا و پائین ولوم : تغییر بزرگنمائی ( zoom )

جهت قفل شدن صفحه کلید گوشی و همچنین اجرای screen saver دگمه های * و lock را فشار بدهید.

اتصال سریع:
در حالت استندبای دگمه more را فشار بدهید تا گزینه های infrared , Bluetooth , silent , phone statues , shortcuts customizing ظاهر بشوند.

با گزینه shortcuts customizing میتوانید هرکدام از جهتهای جوی استیک را به عنوان یک کلید میانبر جهت وارد شدن به یک منوی خاص تعریف کنید.

تغییر سریع روشنائی صفحه تصویر:
در حالت دوربین بروید و سپس درحالیکه دگمه * را نگه داشته اید با حرکت جوی استیک به بالا و یا پائین روشنائی صفحه را کم و زیاد کنید
.

 

دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387

ترفند عالی برای فرستادن عکس رنگی باsms


با سلام با توجه به اینکه خیلی از دوستان تمایل دارند بوسیله sms و با این سیم کارت ها و سرویس های معمولی عکس رنگی بفرستند در اینجا میخوام ترفندی رو بگم که همه عزیزان بتونند به این خواسته خودشون برسن. فقط دو نکته: 1- البته من این کار رو روی گوشیهای نوکیا سری 60 امتحان کردم و کاملا جواب داد... 2- اینو هم بگم که ارسال این sms برابر با 12 sms معمولیه.. حالا روش کار : 1) ابتدا به قسمت Contact رفته و یک Contact جدید با هر اسمی که دوست دارین (ترجیحا کوتاه باشه) بدون شماره بسازین (از صفحه ویرایش اسم و فامیل و شماره و... بیرون نرین) ۲) بعد از انتخاب اسم Options رو بزنید و از اونجا Add Thumbnail رو انتخاب کنین (دقت کنید که عکسی رو می خواین بفرستین به عنوان Thumbnail انتخاب کنین). ۳) وقتی Contact مورد نظر رو ساختین بیاین رو صفحه اصلی Contact (جایی که اسم هارو مینویسه) و اسمی رو که ساختین پیدا کنین ۴) روی اسم یا همون Contact که ساختین Options رو بزنین و از اونجا Send==> Via Text Message رو انتخاب کنین حالا همون صفحه ای که همیشه اس ام اس هاتون رو اونجا مینویسین باز میشه و اگر به بالای همون صفحه نگاه کنید عکسی رو که به عنوان Thumbnail انتخاب کردین می بینین. حالا می تونید اس ام اس رو به هر کس که می خواین بفرستین و اون هم عکس رو به همون صورت که شما می بینید دریافت کنه. فکر کنم دوستان این کار رو بپسندن و با توجه به اینکه تعداد sms بالایی رو میگیره ولی گاهی می ارزه.

 

دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387

فرمت کردن گوشی در حالت خاموش
هنگام روشن بودن آن فرمت کنید. لازم به ذکر است که این ترفند با گوشی های نوکیا سری 60 سازگاری دارد.

بدین منظور:
ابتدا از خاموش بودن گوشی خود مطمئن شوید ، سپس به ترتیب کلیدهای *(ستاره) و 3 (عدد سه)و کلید سبز (یا همون call) را نگه داشته و کلید روشن و خاموش گوشی را بزنید و نگه دارید تا صفحه فرمتینگ گوشی ظاهر شود.
توجه داشته باشید که 4 کلید تا زمان ظاهر شدن فرمتینگ باید نگه داشته بشود.

دسته ها : موبایل
يکشنبه سوم 6 1387

(( ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ )) این آخرین چیزیه که از تو برام مونده، جای پاهات رو دیوار اطاقم، یادت به خیر، عجب مارمولکی بودی !!!
یه نفر به گوشیش اس ام اس میرسه خوشحال میشه فکر میکنه جوکه اس ام اس رو میخونه میبینه جوک نیست ضایع میشه (دقیقا عین خودت)

نگریستم به گریستنت، گریستم به نگریستنت، گریستم و تو نگریستی، نگریستم و تو گریستی، گریستم تا نگریستی! مخت چت کرد یا بازم بگم؟
یه نفر تو محوطه دانشگاه میخوره زمین مشروط میشه
یه جوجه تیغی با یه کیوی داشته میرفته، ازش میپرسن: این کیه؟ میگه: داداشمه، سربازه

جهان بیش از ۶ میلیارد نفر جمعیت داره، یکی نیست به من بگه: چرا واسه تو مسیج میفرستم؟

یه روز یه مَرده می ره ساندویچ فروشی، می گه: آقا یه ساندویچ همبرگر بدین ولی گوجه نذارین.
ساندویج فروشی یه می گه: ببخشید آقا ما که گوجه نداریم، می خواین
خیارشور نذارم !!!

 

دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387

غضنفر میره زیر ماشین با دمپایی میزنند درش میاد
یه روز بچه کانگورو رو می دزدند زنگ می زنه پلیس میگه : الو اقای پلیس جیبمو زدند
به غضنفر میگن: نظرت درباره بند گردنی موبایل چیه؟!
میگه :خوبه، فقط موقع شارژ گوشی یه 2 ساعتی آدم رو از کار و زندگی میندازه

معلم: الفبای فارسی رو بگو ببینم. شاگرد: الف - ب - پ - ت - ث - چهار - پنج - شش - هفت...
معلم: الفبای انگلیسی رو بگو ببینم. شاگرد: ا - بی - سی - چهل - پنجاه - شصت - هفتاد...
معلم: الفبای یونانی رو بگو ببینم. شاگرد: آلفا - بتا - ستا - چهارتا - پنجتا ...
معلم: نخواستم بابا یه شعر بگو. شاگرد: نابرده رنج گنج - پنج - شش - هفت...

یارو میره کتابخونه کتابشو پس بده. کتابدار ازش می پرسه کتاب چطور بود؟ جواب می ده : شخصیت زیاد داشت ولی داستان و محتوی نداشت! کتابدار می گه : دفتر تلفن من دست تو چیکار می کنه؟

 

دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387
چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو، سه تا دبیلیو میگذارند؟ چون کار از محکمکاری عیب نمیکنه!
آخرین دندانی که در دهان دیده میشود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی!
چطور میشود چهارنفر زیر یک چتر بهایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند!
اگر سر پرگار گیج برود چه میکشد؟ بیضی!
چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا میگیرد؟ چون اگر هر دو را بگیرد، میافتد!
چرا دود از دودکش بالا میرود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد!
چه طوری زیر دریایی بعضیها رو غرق میکنن؟ یه غواص میره در میزنه!
خط وسط قرص برای چیه؟ برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچگوشتی بره!
اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت میکند چیست؟ مورچهای است که شلوارلی پوشیده!
بعضیها را چگونه برای همیشه میشود سر کار گذاشت؟ در دو روی یک کاغذ مینویسم: «لطفاً بچرخانید!»
چرا بعضیها همیشه 18تایی به سینما میروند؟ برای اینکه برای زیر 18 ممنوع بود!
چرا بعضیها با دو دستشان دست میدهند؟ چون فرق دست راست و چپشونو بلد نیستند!

دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387
غضنفر می خواسته مین خنثی کنه، گوشاش رو می گیره پاش رو میذاره رو مین!

به غضنفر میگن با داشبورت جمله بساز. میگه داییم اومد بچه هاشو ورداشبورد.


غضنفر تو صف برنج فروشی بوده، برنج تموم میشه، میگه اشکال نداره ته دیگ بده


غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی!


به غضنفر می گن یه شعری بخون که با حرف میم شروع بشه، می گه:
میازار موری که دانه کش است...
می گن یه شعری بخون که با حرف ب شروع بشه، می گه:
بیازار موری که دانه کش است...
می گن یه شعری بخون که با حرف ج شروع بشه، می گه:
جون من نیازار موری که دانه کش است...


تست کنکور در ولایت آقای شنبه: سرعت نور چقدر است؟
1- بد نیست
2- خوب است
3- در سلامتی کامل به سر می برد
4- هو؟
هیتلر به ناپلئون میگه: ما برای شرف می جنگیم، ولی شما برای پول می جنگید.
ناپلئون جواب می ده: هر کسی برای آنچه ندارد مبارزه می کند!

دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387
سوته دلان

هنوز تو قصه های من
رنگ و ریا جا نداره
دروغ نمیگن آدما
دشمنی معنا نداره
هنوز توی قصه های من
هیچ کسی تنها نمیشه
کسی به جرم عاشقی
گریه سراپا نمی شه
هنوز توی قصه های من
دستی که دونه می پاشه
آلوده ی دام نمیشه
هنوز توی دنیای من
هر ادمی یه عالمه

 

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
خدایم . خدایم
آه ای خدایم
صدایت می زنم بشنو صدایم
شکنجه گاه این دنیاست جایم
به جرم زندگی این شد سزایم
آه ای خدایم بشنو صدایم
مرا بگذار با این ماجرایم
نمی پرسم چرا این شد سزایم
آه ای خدایم
بشنو صدایم

گلویم مانده از فریاد فریاد فریاد فریاد ....

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
حق با شماست
من هیچگاه پس از مرگم
جرات نکرده ام در اینه بنگرم
و انقدر مرده ام
که هیچ چیز مرگ مرا دیگر
ثابت نمیکنه

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
تور و باید مث ماه رو قله ها نگاه کرد
با هر چی لب تو دنیاس تو رو باید صدا کرد
می خواهم تو را ببینم نه یک بار نه صد بار
به تعداد نفس هام
برای دیدن تو نیک چشم نه صد چشم
همه چشما رو می خوام
دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
برای رویت تصویر تو اینا رو مینویسم

کسی از لایه غبار های شب آلود می اید
و شب این روز روشن میشود
و سفر را می اندازد
و نان را قسمت میکند
پول را قسمت میکند
بدبختی و خوشبختی را نیز قسمت می کند
همه با هم یکی میشن
پولدار دیندار. فقیر خوشبخت همه
کوچک و بزرگ ..؟
نمره مریض خانه رو قسمت میکنه
هر چه هست تو نیست را قسمت میکند
بین خالق خدا قسمت میکنه
هر کی سهمی
اندازه ای از دین و معرفت خداپرستی
مادیعات به اینا نمی رسه
باید در تقسیم معرفت دین هر چیز نیکوست
دوان دوان بریم
به هم سهمی میرسد
سهم ما را هم می دهد
من در خواب دیده ام ........

 

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
ای پرنده ی مهاجر !
ای مسافر من ای رفته به معراج
تو به اندازه ی قدرت پریدن
تو به اندازه ی دل بریدن از خاک
عزیزی
با دریغی سنگین
شعر امیخته با حسرت یک خاطره را
قصه حادثه ی برج و کبوتر را
یک بار دیگر می خوانم
دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
برای انان که در دوستی به ادم میزنند
مثل غرق گناه

دستی که زخم میزند . ناپیداست
اما زخم
عریان تر از طلوع آینه در روز است
شاید تن به تیغ دوست شپردن
راهی به سوی توست ......
دوستی دیگر .دستی دیگر و....زخمی دیگر ............

هر چه از دوست رسد نیکوست
حالا زخم باش یا محبت یا هر چیزی
که باش .................

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
خطار 2 به غرق گناه
ببین ! ای سایه ظلمت
ببین .ای سایه ظلمت چه خونها میکنی جاری
چه دامنها برنج آمیخته
پر میکنی با ناله وزاری

تفو بر ذات نا پاکت تو انسانی؟ شرف داری
چه ؟
بیقدی ؟
نمیترسی نه ؟ چون خنجر بکف داری
ولی بدبخت بیچاره
برو انتقام سرکش فردای انسانها
خبر از سرنوشت شوم خود .داری
نداری .نه
برو با ساز وبیگانه
برقص و پای بر هم زن بروی نعش یارانم
بکش بر سر
بخور چون باده
خون پاک وخندان عزیزانم

 

دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
گفتگو
گفت : من نیستم
گفتم چرا ؟؟
گفت برای اینکه اشتباه زندگی را .اشتباها زیستم
میخواستم بپرسم که منظورت چیست
اما دیر شده بود
درست بهنگامیکه او میگفت (اشتباه زندگی را .اشتباها زیستم )
من بخاطر اشتپاه نمردن خودم _میگریستم


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
سرد و صبور
به انتظار آمدن باران
تا نهایت ایستاده ام

اما نیست قطرهای از باران دل تو
در این غربت تنهائی کویر

دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
روزی تو خواهی آمد
از کوچه هی باران
تا از دلم بشویی
غمهای روزگار

اینو هر روز به این دل بهونه گیر میگم

روزی تو خواهی آمد
از سوی مهربانی
امازمن نبینی
دیگر به جا نشانی

 

دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
دنیا دروغ .غم دروغ .عشق دروغ
پس دردهایم بهر چه آمدند در این سرود

بهر بودن عشق و امید
یا نداشتن دلی از امید
امیدی و آروزی منی
پس با من بمان
تا
به امیدت زنده و با امدنت شادمان گردم

دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387

یک نفر میاد که من منتظر دیدنش ام
یک نفر میاد که من تشنه ی بوییدنشم
خالی سفره مونو پر از شقایق میکنه
واسه موجای سیاه
دست ها رو قایق میکنه
مث یک معجزه اسمش توی کتاب اومده
همیشه غایب من
همیشه غایب من

همیشه غایب من
دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

میخانه هم اگر ساقی صاحب نظری داشت
میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
هرکه زیبا بود
زجرش دادن
هرکه بدی کرد
عجرش دادن

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

در صدایت
موج دریا پیداست
بی نگاهت عشق بی پایان پابرجاست

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

چشمهایم به راه است
گر بیای
روشن شود
دلی تاریک ما

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

دستهائیت
نشانه ای گل سرخ
چشماهیت
رودی پاکی
و قلب دنیای امید
است بر من

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

به دنبالت گر بیایم
نیستی
پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
عکس تو چون شب در اینه بیافتد
تمام دلم
در تب می لرزه

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

دیگه این قوزک پام یاری رفتن نداره
لبای خشکیدم حرفی واسه گفتن نداره

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387


دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریاد رسی نیست

 

...................................................................................................

 

 

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

میگن این دنیا دیگه مثل قدیما نمی شه

دل این آدما زشته دیگه زیبا نمی شه

تقدیم به غرق گناه

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387

چون آدمک زنجیر بر دست و پایم

از پنجه ی تقدیر من کی رهایم

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
ترسم اینکه دیر برسم
یکی دیگه فدات بشه
بجای من رغیب من
قربونی نگاهت بشه

 

دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X